I srdce musí relaxovat.

11. 10. 2019

Co je echokardiografie? Kdy se objednat na vyšetření?

Echokardiografie je zobrazovací metoda, kterou využíváme k ultrazvukovému vyšetření srdce. V naší nemocnici používáme klasické transthorakální ECHO (vyšetření přes hrudní stěnu) nebo transesophageální ECHO (vyšetření přes jícen).

Klasické ECHO je zcela neinvazivní bezbolestné vyšetření, které nevyžaduje žádnou přípravu pacienta. Při vyšetření pacient leží na levém boku, případně na zádech a pomocí ultrazvukové sondy, kterou po nanesení gelu přikládá lékař na hrudní stěnu pacienta, zobrazujeme srdce, jeho jednotlivé oddíly a struktury. Získáme tím tak informace o velikosti srdce, velikosti jeho jednotlivých oddílů, o jeho schopnosti se stahovat, ale i zároveň relaxovat, o tom, zda některá jeho část není poškozená například špatným prokrvením. Dále lékaře zajímá tloušťka stěn, struktura chlopní a jejich funkce (zda nejsou zúžené nebo naopak, zda nedomykají) a také měří tlakové gradienty na jednotlivých chlopních a vidíme, zda v osrdečníku není například tekutina. Pomocí těchto dat získá lékař cenné informace nejen o morfologických změnách na srdci, ale i o jeho funkci. 

K jakým konkrétním onemocněním se Echokardiograf využívá jsme se zeptali paní doktorky Romany Zajacové.

„ECHO využíváme k pravidelnému sledování našich interních a kardiologických pacientů - zejména pacientů s ischemickou chorobou srdeční, arteriální hypertenzí, různými arytmiemi a kardiomyopatiemi a pacientů po plicních emboliích a zánětlivých onemocněních srdce.  Jak již bylo řečeno, jedná se o metodu bezbolestnou, neinvazivní a téměř okamžitě dostupnou (jedinou podmínkou je zkušenost vyšetřujícího lékaře),  můžeme tedy  ECHO využít také v akutních situacích – při vyšetřování pacientů s bolestmi na hrudi, dušností, nově vzniklými  arytmiemi, bezvědomím. Můžeme tak rychleji zjistit možnou příčinu akutního stavu u daného pacienta a rozhodnout o dalším jak vyšetřovacím, tak i léčebném postupu.

Jícnové ECHO je náročnější vyšetření, které již jistou přípravu pacienta vyžaduje. Pacient musí být nalačno. Po místním znecitlivění krku a většinou i po podání léků k navození lehkého útlumu a případně snížení dávivého reflexu pacientovi zavedeme přes dutinu ústní sondu do jícnu. Vzhledem tomu, že je jícen v těsné blízkosti srdce, můžeme mnohem detailněji zobrazit některé struktury, které jsou při klasickém vyšetření hůře přehledné nebo nejsou vůbec vyšetřitelné. Toto vyšetření využíváme k diagnostice infekční endokarditidy, zjišťování přítomnosti nitrosrdečních trombů (sraženin) a zkratů.

Díky předoperačnímu vyšetření, kdy pacient šel na operaci náhrady kyčelního kloubu, jsme prostřednictvím echokardiografického vyšetření objevili zúžení aortální chlopně, což je závažná diagnóza, která skončila samostatnou operací srdce.“ dále popsala využití paní doktorka.

K vyšetření se pacienti mohou objednávat na základě doporučení svých ošetřujících lékařů prostřednictvím naší recepce na telefonním čísle 311 745 272 nebo 144 99 (zkrácené číslo - vytáčejte bez předvolby). V současné době vyšetřujeme každý všední den v pracovní době a volné termíny jsou dostupné do jednoho až dvou týdnů.      

 

Galerie