Gynekologická ambulance registruje nové pacientky bez omezení

4. 6. 2018

Uplynuly tři měsíce od přesunu gynekologické ambulance z Medicentra do berounské nemocnice. Při této příležitosti jsme požádali MUDr. Jana Ševíta, zkušeného gynekologa, aby stručně vyhodnotil působení ambulance a informoval pacientky o přístrojovém vybavení a prováděných vyšetřeních.

Jak přijaly pacientky přesun ambulance z Medicentra do nemocnice?

Vzhledem ke krátkému působení nové ambulance v nemocnici až čas ukáže, jak je přesun vnímán, dosud jsme ale negativní reakce nezaznamenali, naopak, design nové ambulance, bezbariérový přístup, i dobře dostupné parkoviště přináší pozitivní ohlasy.

 Jaká vyšetření provádíte?

Gynekologická ambulance poskytuje ženám komplexní ambulantní gynekologickou a porodnickou péči. S využitím moderního přístrojového vybavení a prostřednictvím dostupných screeningových vyšetření se hlavně soustředí na péči o ženské orgány v celé její šíři s důrazem na prevenci, zejména nádorových změn. Dalším směrem je zajištění co možná nejširší a pro ženu nejpřívětivější péče v graviditě se zaměřením na screening vrozených vývojových vad, problematiku předčasného porodu a komplikací spojených těhotenstvím. Dobře funguje i formou konziliární gynekologické ambulance pro Jessenii a.s.

Jakým zařízením disponujete?

Součástí vybavení nové ambulance jsou sono, kardiotokograf a kolposkop. V drtivé většině jsou vyšetření prováděna jednorázovými sterilními pomůckami včetně gynekologických zrcadel.

Jaká je ordinační doba ambulance? Přijímáte nové pacientky?

Ordinační doba je od 8.00 hod. do 15.00 hod., ambulance funguje zatím jen od středy do pátku. Do budoucna se pokusíme rozšířit ordinační dny, včetně zajištění péče do večerních hodin. Nové pacientky registrujeme bez jakéhokoliv omezení.

Galerie