Gratulujeme všem sestrám a ošetřovatelkám k svátku!

12. 5. 2020

Mezinárodní den sester se po celém světě slaví vždy 12. května u příležitosti výročí narozenin Florence Nightingalové.

Již od roku 1965 se dnešní den slaví po celém světě jako Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek. Letošní svátek sestřiček je o to významnější, že se děje v roce, jenž označila Výkonná rada Světové zdravotnické organizace (WHO) za „Rok sester a porodních asistentek“. To vše na počest 200. výročí narození Florence Nightingalové, která jako první položila základy moderní ošetřovatelské péče.

Oslava tohoto svátku se letos v Rehabilitační nemocnici v Berouně konala v trochu jiném duchu než v předchozích letech. Vedení nemocnice osobně obešlo všechny sloužící sestry a ošetřovatelky. Každé z nich paní ředitelka Nataša Petsini předala květinu jako drobnou pozornost k dnešnímu svátku a poděkovala za náročnou, trpělivou a obětavou celoroční práci. Zároveň slíbila, že jen co to epidemiologická situace v České republice dovolí, bude připraveno setkání, na jaké jsou sestřičky a ošetřovatelky zvyklé. 

 

Galerie