Filip Vaněček: „Fyzické kondici a zdraví je potřeba se věnovat celoživotně.“

17. 7. 2017

Rehabilitační centrum berounské nemocnice představuje špičkové a v republice unikátní zdravotnické zařízení. Jeho chloubu představuje též rozsáhlá a velmi moderní tělocvična, která je umístěna na čtvrtém patře s výhledem na celý Beroun. V následujícím rozhovoru Filip Vaněček, vedoucí fyzioterapeut tělocvičny, nám přibližuje atmosféru, vybavení a možnosti cvičení na přístrojích DAVID a HUR.

Mohl byste se krátce představit našim čtenářům – pacientům?

Narodil jsem se v Českých Budějovicích, kde jsem vystudoval střední zdravotnickou školu, poté FTVS UK v Praze a absolvoval odbornou praxi v českobudějovické nemocnici.

Od pěti let jsem závodně hrál lední hokej za Motor České Budějovice. Byl jsem v juniorské reprezentaci ČR a působil v několika profesionálních týmech ledního hokeje na úrovni extraligy a 1. ligy ledního hokeje.   Po ukončení profesionální kariery jsem pracoval v hokejovém klubu v Berouně. V Berouně  momentálně  s rodinou žiji.

Od kdy působíte v RN Beroun, jaké změny se v tomto období udály?

V RNB působím od roku 2011. Událo se zde od té doby spoustu pozitivních změn. Těmi nejvýraznějšími jsou např. rekonstrukce a přístavba velké části areálu, investice do nových přístrojů a samozřejmě také příchod mnoha nových zaměstnanců.

Proč taková luxusní tělocvična v nemocnici?

Myslím si, že to je v pořádku. Je tím zajištěna návaznost pro pacienty, které je potřeba zařadit do správného pohybového režimu následně či souběžně s  ambulantní či lůžkovou fyzioterapií.  Důležité je, aby tito pacienti i nadále pokračovali v nastaveném programu ambulantně, aby předešli preventivně dalším chronickým či akutním obtížím.

 Je určena výlučně pro pacienty z lůžkových oddělení nebo i pro ambulantní pacienty a pro veřejnost?

V praxi to vypadá tak, že naším cílem je přesvědčit jak lůžkové tak i ambulantní pacienty, kteří mají úvodních  12 individuálních lekcí na přístrojích DAVID či HUR hrazené zdravotní pojišťovnou, že by se nadále měli o své zdraví a fyzickou kondici starat ve vlastním zájmu a tím pádem za své peníze, jako je to běžné všude ve vyspělých zemích. Pracujeme však i s klienty, kteří přijdou bez jakéhokoliv poukazu od lékaře a mají zájem naučit se cvičit co nejlépe a v příjemném prostředí. V úvodní lekci mu připravíme program zpravidla na přístrojích HUR a v kardiozóně a potom může cvičit na těchto přístrojích podobně jako ve fitness, bez jakéhokoliv objednávání a  v libovolném čase. Tímto způsobem přístroje HUR využívají i zaměstnanci RNB.

Jaký je podíl zastoupení pacienti – samoplátci?

Klientela se primárně tvoří zejména z pacientů. Je to logické a zřejmě tento poměr bude takto v nemocnici nastaven i nadále. Cílem pro nás je, aby si pacienti uvědomili, že je potřeba se fyzické kondici a zdraví věnovat dlouhodobě a celoživotně. U spousty z nich se nám to i podařilo a stali se z nich pravidelní samoplátci.

Kteří pacienti a s jakými onemocněními k vám chodí?

Největší skupinu tvoří pacienti s chronickými bolestmi páteře a nosných kloubů. Dále pacienti po úrazech a operacích páteře a nosných kloubů, samozřejmě pokud jsou již pro posilování indikováni lékařem a jsou toho schopni. Pracujeme i s pacienty s neurologickými onemocněními, pacienty v pokročilém věku, amputáři atd.

Cvičíte někdy i s VIP pacienty? Jaké s nimi máte zkušenosti?

Řekl bych, že pacienty nijak nerozlišujeme. Snažíme se přistupovat ke všem stejně.

Jaké možnosti nabízí, jaký máte přístrojový aparát?

Přístroje DAVID, u kterých je nutná asistence fyzioterapeuta či fitness instruktora. Přístroje HUR, u kterých je nutné optimální  nastavení přístrojů a zátěže personálem minimálně při úvodní 90minutové lekci. Space curl- třídimenzionální přístroj pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému, zlepšení propriocepce dolních končetin, koordinace, vnímaní a orientace v prostoru v balančním prostředí - výhradně po indikaci lékařem a pod vedením fyzioterapeuta. Kardiozóna - tj. běžecké pásy, crosstrenažery, rotopedy a trenažer pro horní končetiny. Dále jsou k dispozici ještě jednoruční činky, kladka a přístroj na shyby a kliky na bradlech, žíněnky, overbally a přístroj In-Body, na kterém provádíme analýzu tělesné kompozice.   Na závěr je možné zrelaxovat na dvou masážních lehátkách.

Kolik účtujete za nabízené služby?  

Pro samoplátce jsou ceny za individuální cvičeni na přístrojích DAVID 3 900 ,- Kč / 12 lekcí, skupinové cvičení na přístrojích DAVID 2 100 Kč / 10 lekcí, přístroje HUR - vstupní lekce 350 Kč, dále 1 300 Kč / 10 lekcí, Space Curl 200 Kč/ 1 lekce, masážní lehátko 100 Kč/ 10 min., analýza In Body - 50,- Kč

V čem se liší vaše tělocvična od regulérních fit–center?

Základním rozdílem je přístrojové vybavení, individuální přístup a vedení cvičení. Jsme schopni připravit cvičební program pro klienty s ohledem na jejich diagnózu a oslabené svalové skupiny. Za pomocí přístrojů si pacienty otestujeme a stanovíme cvičební program, který je standardizován a ukládán na čipové kartě a do softwaru systému. Pacient tak cvičí pokaždé s optimálně nastavenými přístroji, v optimálním rozsahu a rychlostí pohybu, s odpovídajícím odporem přístroje. Monitory přístrojů navíc umožňují vizuální kontrolu průběhu cvičení a zároveň poskytují zpětnou vazbu jak pacientům, tak terapeutům.

Galerie