Druhé sochařské sympozium proměnilo nemocniční park v galerii

15. 10. 2017

V sobotu 14. října v RN Beroun souběžně proběhly dvě akce. První se týkala odhalení pamětní desky a busty nedávno zesnulého MUDr. Jana Calty a zároveň přejmenování Rehabilitačního centra na pavilon MUDr. Jana Calty. Téhož dne se nemocniční park stal dějištěm slavnostního zakončení druhého sochařského sympozia, které probíhalo během letních měsíců za účasti dvanácti sochařů.

Hlavní vstup do berounského Rehabilitačního centra od minulé soboty zdobí bronzová busta MUDr. Jana Calty a od stejného dne jeho jméno tvoří nedílnou součást tohoto moderního pavilonu. Sobotnímu odhalení přihlížely desítky lidí, mj. kolegové i členové rodiny doktora Calty. O životě a přínosu práce MUDr. Jana Calty hovořili Mgr. Martin Kupka, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví, a MUDr. Ondřej Horáček, současný primář berounského Rehabilitačního centra.

Jménem společnosti Jessenia a.s., která provozuje RN Beroun, promluvil MUDr. Martin Sklenář, MBA, jenž vyzdvihl energii a činorodost, kterou dr. Calta projevil při přeměně berounské rehabilitace v nejmodernější zařízení tohoto druhu v České republice. Jak poznamenal, dr. Calta „nacházel cesty i tam, kde by je jiní už ani nehledali, i když to občas znamenalo proklestit se hustým houštím či zarostlou džunglí“. Důkazem toho je vybudování Komplexního onkologického centra v Pardubickém kraji, které funguje pod vlajkou společnosti Multiscan, jejímž byl ředitelem. Způsob organizace a řízení tohoto centra jsou dnes dávány za vzor, jak by onkologická péče v ČR měla být pojata. Jeho „dítkem“ je dále toto unikátní Rehabilitační centrum v Berouně. „Kdo by to byl řekl, že po deseti letech bude zařízení, jež bylo víceméně určené na odpis, jedním z nejvyhledávanějších rehabilitačních lůžkových center v ČR?“ konstatoval MUDr. Martin Sklenář. Všichni tři řečníci se společně s Ing. Sotiriosem Zavalianisem, majitelem RN Beroun, zúčastnili odhalení busty a pamětní desky MUDr. Jana Calty. (viz úvodní foto)

Dějištěm další sobotní akce, tj. zakončení sochařského sympozia, se stal nemocniční park, kde Ing. Zavalianis ocenil všechny zúčastněné sochaře. Tématem letošního sympozia byly motivy antické mytologie. Jak poznamenal akademický malíř Václav Zoubek, „antická inspirace z evropské kultury nevymizela prakticky nikdy. Tím byl úkol pro sochaře jednodušší i komplikovanější zároveň. Mohli na již hotová řešení navázat anebo si k tématu hledat cestu novou, vlastní“.

„Je fantastické, že někdo koupí nemocnici, a aby prostory nebyly kasárensky nemocniční, zkrášluje je. A ještě se tu spustí sochařské sympozium k přizdobení venkovních prostorů. Nazval bych to poselstvím řecké antiky do české kotliny. Nositelem poselství je majitel tohoto berounského poloostrova Ing. Sotirios Zavalianis,“ prohlásil při předávání cen prof. Kurt Gebauer, akademický sochař. „Zdá se, že sochy nebudou v jednom módním stylu, budou různorodé, aby bylo o co opřít zrak, o čem diskutovat. Je dobré, že se tu potkávají mladé sochařské dívky se staršími sochařskými vlky, prošlými mnoha sochařskými sympozii a realizacemi,“ dodal prof. Gebauer.

Autorem, garantem a vůbec „duší“ druhého sochařského sympozia je výtvarník Jiří Fürst, sám tvůrce několika originálních soch.  „Když jsem před lety uviděl obnovený park berounské nemocnice, řekl jsem si, ano, toto je vhodné místo, aby naše generace po sobě taky zanechala odkaz. Tento prostor potřebuje pouze dobrého dendrologa, zahradního architekta, čerstvou vodu a dvě až tři desítky dobrých soch,“ vysvětluje, jak se zrodil nápad na realizaci sochařského sympozia.                                                                                                                                                                                                                 

Letošní sochařské sympozium proběhlo za účasti akademických sochařů Roberta Bučka, Veroniky Durové, Petra Fidricha, Kurta Gebauera, Žandy Gebauera, Jean-Paula Chablaise, Davida Janoucha, Josefíny Jonášové, Juraje Plieštika a Marie Šeborové. Hosté sympozia byly též Šárka Radová a Kateřina Strach Tichá.          

Hosté si mohli prohlédnout nejen nové sochy z hořického pískovce, ale i obrazy z dopoledního malířského plenéru vedeného ak. malířkou Helenou Slavíkovou Hruškovou. Mohli se také zaposlouchat do řecké hudby v podání dua kapely Poseidon, již v pozdních odpoledních hodinách vystřídala kapela Voila!,  anebo vnímat hudbu s pohybem při moderním výrazovém tanci členek taneční skupiny Rytmus Úvaly. (viz fotogalerie).  

Galerie