Dar dobrovolným hasičům Broumy

29. 10. 2019

Nové bundy do soutěží udělaly radost.

Rehabilitační nemocnice Beroun koncem minulého týdne předala dar pro členy dobrovolných hasičů Broumy. Byly to nové bundy, které budou využity při hasičských soutěžích sboru. Zároveň se zástupce nemocnice podíval na zrekonstruovanou zbrojnici, která koncem ledna 2019 málem lehla popelem. Příčinou byla mechanická závada kompresoru, který se roztrhl a vzniklé jiskry zapálily uniklý olej. Žár byl tak silný že došlo k roztavení několika proudnic rozdělovačů a dalších armatur. V garážích byla zaparkována Tatra 815, kterou obec Broumy nechala před dvěma lety zrekonstruovat. Žár na ní poškodil většinu plastových vnějších částí včetně osvětlovacího stožáru, světel a majáků. Na brigádě se podílelo mnoho pomocníků, aby ne, když historie tohoto sboru sahá až do roku 1880.

Přejeme sboru mnoho úspěšných výjezdů, silnou dobrovolnickou základnu a úspěchy v soutěžích.

Galerie