Být na klíčové pozici a zajišťovat každodenní chod nemocnice je velká zodpovědnost

30. 10. 2023

Za dlouholetou hlavní sestru Rehabilitační nemocnice Beroun Ilonu Kupkovou před časem nastoupila její kolegyně Mgr. Radka Zinková. Její začátek byl o to náročnější, protože se v tu dobu schylovalo k otevření supermoderního Centra duševní rehabilitace a rovněž rozšíření Centra jednodenní péče. Vizí nové náměstkyně je nejen pokračovat a stavět na pevných základech, které pro ni zanechala její předchůdkyně, ale nadále podporovat a rozvíjet kolektiv více než čtyř stovek nelékařských pracovníků.

S nástupem Radky Zinkové byla dosavadní funkce hlavní sestry přejmenována na Náměstkyni pro ošetřovatelskou péči. Jde o novou terminologii, která se stává celorepublikovým standardem. „Cílem této změny je sjednocení názvosloví funkcí ve zdravotnických oborech. Také cítím podporu u vedení nemocnice, že má pozice je pro ně stejně důležitá, jako je například ekonomický náměstek,“ vysvětluje Radka Zinková.

Do Rehabilitační nemocnice Beroun nastoupila před třemi lety na pozici staniční sestry interních ambulancí. A když Ilona Kupková začala uvažovat o odchodu do zaslouženého důchodu, Radka Zinková byla její první volbou. „Je fajn, když si může odcházející hlavní sestra vybrat svého nástupce. Předání a zasvěcení do všech pracovních záležitostí je pak mnohem klidnější a v příjemné atmosféře. Alespoň já jsem to tak měla,“ dodává s úsměvem nová náměstkyně.

Do nové pozice si přinesla pestré a cenné zkušenosti, které získala z předchozích zaměstnání. V roce 1988 odmaturovala na Střední zdravotnické škole v Plzni původně jako zdravotní laborant. Následně na lékařské fakultě v Plzni spolupracovala s ikonami českého zdravotnictví, a sice profesory mikrobiologie Alenou Tomšíkovou a Vladimírem Zavázalem. Poté sbírala zkušenosti jako zdravotnice na posádkové ošetřovně u Armády České republiky ve Strašicích na Rokycansku. A právě při této pracovní zkušenosti se rozhodla rozšířit si středoškolské vzdělání v oboru všeobecná sestra.

Když ošetřovna v roce 2004 skončila, vrátila jsem se na krátký čas zpět do laboratoře. To už ale nebylo to pravé, protože se mi líbila práce s lidmi a tam to bylo spíše o přístrojové technice,“ vzpomíná.

Po této zkušenosti se posunula na dispečink záchranné služby v Plzni. Později krátce působila jako všeobecná sestra v Léčebně tuberkulózy a respiračních nemocí Janov. V rozšíření vzdělání pokračovala i nadále. Během následujících let získala na fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni bakalářský titul jako všeobecná sestra a dokončila i navazující magisterské studium ošetřovatelství v interních oborech.

Během času, když jsem pracovala v janovské léčebně, si mě vyhlídli na manažerskou pozici do jedné týmové praxe praktických lékařů, kde jsem pak strávila 12 let. Zpočátku se jednalo o proklientsky zaměřenou prémiovou péči. Ale s postupem času, a s výměnou vedení společnosti, se tamní péče neslučovala s mojí představou práce s pacienty a podřízeným personálem. Proto jsme po vzájemné dohodě spolupráci ukončili,“ prozradila Radka Zinková.

Načež po krátkém rozhlédnutí našla místo právě v berounské nemocnici. „I když to je asi 50 km od mého bydliště, nadchlo mě tady prostředí a lidé, kteří mě mile přijali, takže jsem neváhala,“ dodává.

V rozšiřovaní odbornosti nezahálí ani v barvách holdingu AKESO a nyní se při svém plném pracovním vytížení věnuje studiu managementu ve zdravotnictví v programu Master of Public Health.

Radka Zinková do funkce Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči přichází s vizí pokračovat na pevných základech, které ji předala její předchůdkyně. „Nastoupila jsem v době, kdy rozjíždíme Centrum duševní rehabilitace, Spánkovou laboratoř a rozbíhá se i jednodenní chirurgie. Určitě chci navázat na to, co tu Ilona Kupková úspěšně vybudovala. Mým hlavním cílem pak je dobře zaběhnout nové provozy, stabilizovat stávající personál a spolu s ním nadále poskytoval vysoce kvalitní péči, kterou tu máme,“ říká.

Jak sama posléze zmiňuje, paradoxně to byla pandemie koronaviru, která pomohla zdravotnické obory dostat více do povědomí veřejnosti. „Tím, jak se vše během covidu hodně medializovalo, tak to do praxe přitáhlo spoustu nových lidí a zvedl se zájem o studium na všech typech zdravotnických škol. Je také vidět, že se vrátila už delší dobu chybějící prestiž povolání všeobecné sestry, které je rovněž vnímáno jako stabilní zaměstnání,“ dodala náměstkyně.