Berounský rehabilitační den již po šesté

27. 10. 2017

Rehabilitační nemocnice Beroun ve dne 26. října uspořádala již po šesté konferenci rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů a ortopedů. Letošním tématem byla problematika skoliózy z multidisciplinárního pohledu. Akce se konala v berounském hotelu Grand a zúčastnilo se jí asi 200 zdravotníků z celé republiky i ze Slovenska zabývajících se touto problematikou.

Konference začala vystoupením prof. Pavla Koláře, který přítomné seznámil s tématem Skolióza z funkčního hlediska, zatímco prof. Martin Krbec z Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV věnoval svou přednášku otázce idiopatické skoliózy, zejména procesu od konzervativního postupu k operačnímu léčení. Další odborníci mluvili o možnostech korzeterapie či kinezioterapie při léčbě skolióz, včetně psychologických aspektů tohoto onemocnění.

Z Rehabilitační nemocnice Beroun přednášeli dva zaměstnanci Rehabilitačního centra Jana Calty - prim. MUDr. Ondřej Horáček Ph.D. a psycholog PhDr. Marek Jančok. Primář Horáček se ve svém vystoupení zabýval deformitami páteře u neurologických onemocnění a prezentoval některé zajímavé kazuistiky, které ve své praxi zachytil během posledních cca 20 let. „Konání konference vnímám jako potvrzení důležitosti, kterou přikládá naše nemocnice  vzdělávacím akcím a odborným konferencím,“ uvedl berounský primář.

 PhDr. Jančok se ve svém sdělení zaměřil na psychologické aspekty skoliózy a ukázalo se, že toto téma účastníky konference velmi zaujalo. Celá konference se nesla ve znamení společné práce a výměny zkušeností nejen v rámci oficiálního programu, ale i při soukromých diskuzích všech účastníků. Spokojenost nad průběhem šestého Berounského rehabilitačního dne vyjádřil také majitel berounské nemocnice Ing. Sotirios Zavalianis. 

Ocenění za celou akci pak patří nejen vedení RN Beroun, které uskutečnění tohoto unikátního setkání umožnilo a finančně z větší části zajistilo, ale i partnerům konference a především organizátorům celé akce pod vedením primáře Ondřeje Horáčka.

Galerie