Beroun hostil zasedání Výboru Rehabilitační a fyzikální medicíny ČR

19. 11. 2019

Pouze čtyřikrát do roka se setkávají členové výboru a tentokráte to bylo v naší nemocnici.

Zasedání tohoto výboru se koná vždy na půdě jiného rehabilitačního pracoviště a 13. listopadu 2019 toto setkání hostila Rehabilitační nemocnice Beroun a primář Rehabilitačního centra MUDr. Jana Calty, pan Ondřej Horáček.

Výbor, jehož členové jsou většinou primáři významných českých rehabilitačních pracovišť, toho měl k projednání poměrně dost. „Hlavním bodem programu byla informace o přípravě celostátního sjezdu společnosti RFM v květnu 2020 v Luhačovicích a informace o volbách do výboru společnosti Rehabilitační a fyzikální medicíny, které se uskuteční měsíc po celostátním sjezdu. Jednotlivé komise přednesly zprávu o své činnosti, rovněž o činnosti pracovních skupin a mezinárodních organizací. Za zmínku stojí určitě informace Pracovní skupiny pro řešení následné léčebně rehabilitační péče, kdy bylo referováno o setkání zástupců pracovní skupiny s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Na setkání s panem ministrem se probírala současná organizace rehabilitační péče v ČR, dále úloha rehabilitačního lékaře v celém systému a také byla zdůrazněna potřeba vypracovat indikační seznam pro následnou rehabilitační péči (Rehabilitační ústavy a Odborné léčebné ústavy),“ informoval o obsahu setkání primář Ondřej Horáček.

 

Galerie