Areál nemocnice obohatily sochy

17. 10. 2016

Areál Rehabilitační nemocnice Beroun byl obohacen o sochy z hořického pískovce, které zde vznikly během letních měsíců při sochařském sympoziu.

To bylo slavnostně zakončeno 15. října příjemným odpolednem v nemocničním parku, kde si mohli všichni hosté nejen prohlédnout nové sochy, obrazy z dopoledního malířského plenéru vedeného ak. malířkou Helenou Slavíkovou Hruškovou či několik menších prací v kameni hostů sympozia, ale také se zaposlouchat do krásné hudby v podání komorního souboru UNI Quartet, složeného z hráčů orchestru Národního divadla, vnímat hudbu s pohybem při moderním výrazovém tanci členek taneční skupiny Rytmus Úvaly a v podvečer se pobavit u známých hitů populárního slovenského Elánu v podání kapely Baraka Elán Revival z Prahy.

Majitel nemocnice ing. Sotirios Zavalianis v Berouně vybudoval špičkové, moderní zdravotnické zařízení, s tou nejlepší pověstí a určitou přidanou hodnotou - s velkým akcentem na estetiku prostředí. Proto také bez váhání konání sochařského sympozia v nemocnici přivítal a finančně zajistil. Garantem sympozia se stal výtvarník Jiří Fürst, tvůrce jedné ze soch, rozmístěných v parku. Účastníci sympozia - akademiční sochaři Monika Immrová, Ladislav Janouch, Eva Míčková, Anna Plačková, Laco Sorokáč, František Svátek, Daniel Talavera a Milan Vácha, příslušníci různých generací v sochařském umění, nabídli ve svých dílech různorodé tvůrčí přístupy - od zobrazení realismu, přes expresivní směry, po variace abstraktních forem. Až do berounské nemocnic někdy zavítáte, můžete se přesvědčit sami. A jen na okraj: Je dostatečně známo, že setkání s uměním dokáže život povznést, přinést okamžiky relaxace, uklidnění i silného prožitku. Pomáhat léčit duši. A to je určitě ten pravý okamžik, kdy medicínská léčba může harmonizovat s prostředím, v němž je poskytována. V berounské nemocnici je tento rozměr jejím majitelem bezesporu vnímán velice intenzivně. Odměnou mu jistě je i to, že nejen lidé pohybující se kolem kumštu, nyní konkrétně hosté zakončení sympozia, ale i řada návštěvníků a pacientů nemocnice to vysoce oceňuje.

Galerie