AKTUALIZOVÁNO: Nastavená omezení v Rehabilitační nemocnici Beroun

18. 3. 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR, související s šířením SARS-CoV-2 si vás dovolujeme informovat o nastavených postupech v naší nemocnici.

  • Ambulance a ambulantní vyšetření

Žádáme pacienty, kteří jsou objednáni na ambulantní vyšetření, aby svou návštěvu opravdu zvážili.

Žádáme pacienty, kteří trpí projevy horečnatého onemocnění nebo kašle, či byli s takovými lidmi ve styku během posledních 14 dnech, aby nechodili do nemocnice a kontaktovali přímo svého praktického lékaře nebo linku 112, 1212. A návštěvu v ambulanci vynechali.

Žádáme pacienty, kteří potřebují napsat lékový recept nebo přicházejí na pravidelnou kontrolu, aby místo návštěvy ambulance nejprve kontaktovali svého lékaře telefonicky přes tel. linku 144 99 či 311 745 272. Dle dohody s ošetřujícím lékařem budete případně přeobjednáni na jiný termín.

  • Pro ambulantní pacienty rehabilitace jsou do odvolání zrušeny veškeré procedury a ambulance.

 Zároveň je veřejnosti zakázaný přístup do kavárny naší nemocnice.

  • Operační zákroky jsou omezeny v souladu s rozhodnutím vlády a MZ ČR.

Pokud jdete na operaci, dbejte prosím důsledně na anamnestická data – tzn. zda netrpíte horečnatým onemocněním, kašlem nebo jinými příznaky připomínající chřipkové onemocnění. Pokud jste se v posledních 14 dnech setkali s člověkem, trpícím těmito příznaky nebo pobývajícím v zahraničí, oznamte toto telefonicky lékaři, který operaci indikoval.

  •  Návštěvy pacientů jsou zakázány.

S ohledem na ochranu našich pacientů a personálu upozorňujeme, že při příchodu do nemocnice budete vyzváni k objasnění důvodů Vaší návštěvy. Bude Vám změřena tělesná teplota a odebrána základní epidemiologická data.

- V případě, že přinášíte osobních věci pro pacienta naší nemocnice, uložte tyto věci do tašky/boxu/krabice s čitelným jménem pacienta a oddělením, kde je hospitalizován. Tyto věci předejte pracovníkovi při vstupu do areálu a on zajistí jejich předání.

- Doprovod pacientů na plánované operace prosíme, aby se rozloučil před vstupem do areálu.

- Při vyzvednutí pacienta po operaci či jeho propuštění, prosíme, vyčkejte před areálem nemocnice, propuštěný pacient bude dopraven zdravotnickým personálem k Vám.  

Dále si dovolujeme upozornit, že autobusové linky „A“ a „H“ nebudou zajíždět až k nemocnici. Poslední zastávkou je Beroun, Prof. Veselého (u spodního parkoviště). Jakmile bude v naší nemocnici ukončen zákaz návštěv, tak se autobusová zastávka opět obnoví.

 

Důležité kontakty:

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

Nonstop infolinka Státní zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze:

736 521 357   prac. dny  7:00 - 19:00
771 137 070   prac. dny 9:00 – 19:00
    vikend 7:00 - 19:00

 

 

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pravidel.