Návrh pro přijetí k hospitalizaci na lůžkách RC
V Následující části zvolte nejvhodnější charakteristiku a doplňte potřebné údaje!


Bez opory
S dopomocí
S oporou
Na vozíku
Ležící