S čím vám v nemocnici pomůže sociální pracovnice?

15. 7. 2020

V každé nemocnici naleznete sociální pracovnici, která zajišťuje sociálně-právní poradenství související s onemocněním. V naší nemocnici máme hned dvě úžasné dámy - PhDr. Marie Palánová a Bc. Jana Kočišová, DiS. Obě pomáhají řešit sociální problémy pacienta, pokud tak nezvládne učinit sám, nemůže, nechce nebo nemá rodinu.

Tato práce a zvláště v oblasti zdravotnictví je nezbytnou součástí ošetřovatelského i celého léčebného procesu. Při své činnosti musí kolegyně dodržovat základní etické principy, respektovat základní lidská práva pacientů, obecně závazné právní normy a to vše v souladu s respektováním základních lidských práv a svobod. Společně s pacientem pak stanovuje priority, postupy a cíle. Rovněž úzce spolupracuje a do procesu sociální práce zapojuje pacientovu rodinu, opatrovníky a osoby blízké. Vše je velmi individuální. Sociální pracovnice by měla rovněž motivovat své pacienty k řešení vlastních problémů a napomáhat k účelnému využití materiálních a finančních prostředků služeb sociální péče. 

Prioritou však zůstává poskytování odborného sociálního poradenství a orientace na pacienta či jeho rodinu v konkrétním problému s nabídkou řešení jejich situace.

Kdo se může na naše sociální pracovnice obrátit?

 • pacienti, kteří z jakéhokoliv důvodu nejsou schopni řešit svou situaci
 • pacienti, kteří nezvládnou svou situaci řešit svými silami ani s pomocí blízkých
 • rodinní příslušníci hospitalizovaných pacientů, kteří potřebují poradenství ohledně aktuální situace 

Nejčastějšími příčinami, kdy je obtížné řešit svou situaci, jsou:

 • vysoký věk
 • osamělost
 • demence
 • psychické onemocnění
 • závislost
 • nezajištěné bydlení
 • hmotná nouze
 • handicap

Náplň práce sociální pracovnice: 

 • sociálně-právní poradenství
 • sleduje a vyhodnocuje potřeby pacienta
 • zajišťuje propuštěným pacientům další služby, jako např. pečovatelskou službu
 • pomáhá sepsat žádost o sociální dávky
 • pomáhá sepsat žádost o umístění do domova pro seniory, do hospice apod.
 • poskytuje kontakty na poradny a jiná zařízení
 • pomáhá zprostředkovat záležitosti na úřadech
 • zabývá se celkovou situací pacienta (sleduje sociální, psychické, biologické i duchovní faktory)
 • v případě úmrtí poskytuje poradenství rodině

Více o práci sociální pracovnice se dozvíte v dalším čísle našeho časopisu NÉA.

Aktuální číslo zde.