Natáčení spotu Nebuď snadný cíl - příběh seniora

9. 1. 2020

Na naší facebookové stránce jste si mohli všimnout odkazu na spot neziskové organizace Bezpečná Zóna.

Spot se z malé části natáčel i v naší nemocnici a tak jsme si dovolili vyzpovídat pana Tomáše Langera předsedu spolku.

Co je náplní spolku Bezpečná zóna?

Zapsaný spolek Bezpečná zóna je zaměřen na prevenci, informovanost, sebeochranu, sebeobranu obyvatelstva, a to formou přednášek, kurzů a vystupování na veřejných akcích. Tuto činnost nabízíme dětem, seniorům, handicapovaným osobám, školám, nemocnicím atd. Komunikujeme s odbory krizového řízení (KŘ) a prevencí kriminality (PK) městských částí Prahy a dalších měst, Policejním prezidiem, soudními znalci. Právě na odborech KŘ a PK jsme obdrželi informace o možnostech preventivních přednášek pro seniory a děti.

S naším projektem prevence incidentních situací ve vztahu k seniorům jsme oslovili několik klubů pro seniory, domů pro seniory či organizace, které nabízejí komplexní služby seniorům. Jednou z velice aktivních organizací je občanské sdružení Život 90, s jejímiž představiteli jsme se domluvili na přednáškách v oblasti prevence.

 Co předcházelo natočení videa?

Začali jsme pracovat nad scénářem a s přípravou potřebných materiálů. Původní záměr – využít a do prezentace zakomponovat záběry z veřejných kamer, které jsou k dispozici na webu Týdeníku Policie, jsme však museli opustit. Hlavním důvodem je fakt, že většina záběrů zachycuje již samotný útok a jeho průběh, nikoliv situaci, která útoku samotnému předcházela. To byl ten klíčový moment, kdy jsme začali uvažovat o tom, že vytvoříme celý příběh s vlastními záběry, v němž bychom poukázali na skutečnost, že, dle našeho hesla NĚKDY STAČÍ MÁLO, někdy i zdánlivě „malá“ počáteční „chyba“, může mít fatální důsledky. S prvním scénářem jsme oslovili soudní psycholožku Mgr. Zoju Kalivodovou, CSc. Té se základní myšlenka zalíbila a souhlasila s tím, že by pro samotné natáčení byla odbornou poradkyní.

 Proč probíhalo natáčení v Berouně?

Spolek Bezpečná zóna začal v loňském roce spolupracovat s DDM Beroun, příspěvkovou organizací. S ředitelkou DDM Petrou Zavadilovou jsme začali diskutovat o našem záměru. Za jejího přispění nám byli prakticky obratem k dispozici někteří pracovníci DDM, kteří vystupovali jako herci, kameraman i prostory, kde jsme měli k dispozici hudební a střihové studio. Tím bylo prostě dáno rozhodnutí, že natáčet se bude v Berouně.

 Jak spot vznikl a co je jeho hlavní myšlenkou?

Natáčení bylo naplánováno na konec září. Samotné natáčení zabralo pouhý jeden den, pak se střihal obraz, komponovala hudba atd. Po několika dnech vznikla pracovní verze, která byla konzultována se soudní psycholožkou.

Základním motivem celého příběhu je upozornit na celkem častou chybu seniorů, a z ní vyplývající snadnou možnost či snad až přímo výzvu k jejich následnému přepadení. Téma příběhu zaujalo, ale chybělo nám zakončení. Bylo jasné, že budeme k natáčení potřebovat záběry z nemocničního prostředí.

Tak vznikla spolupráce s naší nemocnicí?

Oslovili jsme vedení Rehabilitační nemocnice Beroun a tomu se náš záměr zalíbil. Díky této podpoře jsme mohli příběh zakončit a ukázat, co se děje s napadeným po přepadení a jaký to má vliv na jeho psychiku, obzvlášť pokud žije sám. Koncem příběhu našeho seniora, odehrávajícím se v jeho bytě, poukazujeme na možný posttraumatický šok, který může agresivní jednání nebo v daném případě samotný útok vyvolat.

Záměrem posledních sekvencí videa je předat informaci o tom, že existují státní i nestátní organizace, které se danou problematikou aktivně zabývají a nabízejí řešení.

Spot je velmi drsný. Myslíte si, že je pochopitelný napříč generacemi?

Je velmi reálný. Nejen agresivitou, ale bohužel i lhostejností okolí. Ve videu znázorněné zdánlivě nepatrné chyby dělá asi někdy každý, ale je nutné na ně upozornit. To platí nejen pro seniory, ale i pro mladší osoby. Vybrali jsme záměrně seniora, neboť dle statistik se obdobná přepadení, i když třeba ne tolik agresivní, poměrně často dějí – před poštou, u bankomatu či na zastávce MHD.

A pokud se tento spot dostane ke klientům v domovech pro seniory, nebo jej vnoučata pustí prarodičům doma, tak máme šanci, že se počet přepadení seniorů bude snižovat.

Jaké má spolek Bezpečná zóna další plány?

Rádi bychom pokračovali v dalším natáčení. V tuto chvíli máme otevřená dvě témata, a to partnerské domácí násilí a šikana ve školském zařízení. Vše je však zatím v přípravách scénáře.

Na závěr bychom chtěli vyjádřit naše vřelá poděkování všem zúčastněným za pomoc a podporu, které se nám dostalo.

Na spot se můžete podívat zde: Nebuď snadný cíl - příběh seniora

 

 

Galerie