prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 221 / 311 745 331

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje 45 lůžky v jedno až třílůžkových pokojích, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru.

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

staniční sestra JIP

Kardiologická ambulance

Kontakt na ordinaci: 311 745 272

Důležité informace

Ordinační hodiny v této ambulanci byly prodlouženy do 18 hodin.

V této ambulanci je poskytována specializovaná péče nemocným se srdečními chorobami. Je využívána kompletní neinvazivní diagnostika: EKG, ergometre, Holterovské monitorování srdeční činnosti a krevního tlaku a echokardiografie. Pacienti sledovaní na tomto pracovišti trpí vážnou poruchovou srdeční činnosti a je jim poskytována specializovaná léčba. Z této ambulance je zařizována i superspecializovaná péče, například srdeční katetrizace, implantace kardiostimulátorů případně indikace srdečních operací.

Kardiologická ambulance pracuje v přímém napojení na jednotku intenzivní péče interního oddělení a spolupracuje s předními národními pracovišti, například Nemocnicí v Praze – Na Homolce, ale i s pracovišti univerzitního typu jako je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí, na témže místě sídlící I. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy apod.

V berounské nemocnici je také kvalitně rozvinutý systém preventivní kardiologie, zejména u osob s komplexními rizikovými faktory, které jsou sanovány společně s dalšími interními ambulancemi oddělení

Ordinační doba

MUDr. Stanislav Holiček, MUDr. Jaromír Janoušek, MUDr. Sergej Kafka, Doc. MUDr. Karel Sochor, Csc., MUDr. Roman Škulec, Ph.D, MUDr. Romana Zajacová
Lékař Den Hodiny
- Po-Út, Čt 8:00 – 18:00
St, Pá 8:00 – 15:00