prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 221 / 311 745 331

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče

Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantní a hospitalizační ve vymezeném rozsahu oboru. V péči o svěřené nemocné úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, zejména Nemocnicí Hořovice, Kardiocentrem v Praze Na Homolce, Fakultní nemocnicí Motol a IKEM. Moderně vybavené oddělení disponuje 45 lůžky v jedno až třílůžkových pokojích, s polohovacími lůžky, sociálním zařízením, televizorem a připojením k wi-fi. Je akreditováno pro výuku lékařů v oboru.

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče (JIP) je součásti interního oddělení, má 7 plně monitorovaných lůžek. JIP poskytuje zdravotní péčí o vážně nemocné interní pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo více životně důležitých orgánových funkcí. Využívá moderní přístrojové vybavení.

staniční sestra JIP

Odběrová místnost

Kontakt na ordinaci: 311 745 352

Důležité informace

Ambulance zajišťuje laboratorní odběry pacientů vyškoleným personálem.

Toto pracoviště slouží jako specializované místo zdravotní péče, soustřeďující pacienty k ambulantním odběrům krve, moči či jiných biologických materiálů. Odběry zde provádějí zkušené zdravotní sestry a získaný materiál je bezprostředně předáván přímo do laboratoře berounské nemocnice, případně do jiných laboratoří, dle prováděné analýzy. Vybudování odběrové místnosti v ambulantním traktu interního oddělení nemocnice zvyšuje komfort klientů, kteří tak nejsou nuceni chodit mimo budovu a veškerá potřebná péče je jim zajištěna na jednom místě.

Odběry se provádějí v pondělí až pátek od 7 do 10 hodin.

 

Ordinační doba

Lékař Den Hodiny
- Po-Pá 7:00 – 10:00