prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 231

Oddělení následné péče

Lůžkové oddělení následné péče má k dispozici kvalitně vybavené prostředí, jedno až čtyřlůžkové pokoje s moderními polohovacími lůžky a televizí. Zajišťuje doléčování a dlouhodobou ošetřovatelskou, rehabilitační a resocializační péči dospělým, především geriatrickým pacientům, ohroženým progredující dekondicí, kteří již nevyžadují péči lůžkových oddělení akutní medicíny. Dále zajišťuje geriatrická konzilia pro lůžková oddělení a praktické lékaře. Na oddělení jsou obvykle pacienti překládáni přímo z akutních lůžek, ale není to jediná možnost – o umístění pacienta může požádat rodina, praktický lékař, některé ze sociálních zařízení atd. Výhodou tohoto oddělení je přímé – věcné i personální – napojení na oddělení vnitřního lékařství a Rehabilitační centrum nemocnice, i možností širokého spektra odborných diagnostických vyšetření. V rámci zdravotní péče, oddělení následné péče také poskytuje základní fyzikální léčbu, léčebnou tělesnou výchovu, základní ergoterapii včetně zácviku kompenzačních a protetických pomůcek. U afasií pak nácvik komunikace a reedukce řeči. S tím, že charakter veškeré péče je závislý na stupni poškození mentálních funkcí, stupni dekondice a na individuální potřebě speciální ošetřovatelské péče.

Kontakt

  • oddělení I: 311 745 231
  • oddělení II: 311 745 232
  • sociální pracovnice: 311 745 243
  • staniční sestra: 311 745 308
  • fax: 311 745 996

Martina Košanová Bílá

/ staniční sestra

Nejvyšší dosažené vzdělání

- nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské

- název školy: Střední zdravotnická škola

- místo: Beroun

- datum dokončení: 6. 6. 2001

 

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů

Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče

- název pracoviště: Ústřední vojenská nemocnice

- místo: Praha

- datum: 23. 5. 2018

 

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů

Řízení kvality zdravotnické péče

- název pracoviště: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

- místo: Praha

- datum: 20. 4. 2017

 

Bazální stimulace

- název pracoviště: 3. lékařská fakulta UK

- místo: Praha

- datum: 23. 5. 2018

 

Praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun

- pozice: všeobecná sestra

- datum nástupu: 13. 4. 2010

 

- pozice: staniční sestra

- datum nástupu: 1. 1. 2017

 

Kontakt