Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

IX.Berounský rehabilitační den

Místo konání:

HOTEL GRAND LITAVA, Náměstí Marie Poštové 49, Beroun

Datum:

1. 10. 2020

Zobrazit pozvánku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na konferenci IX. Berounský rehabilitační den, věnovaný funkční diagnostice a terapii vertebrogenních poruch.

Důležité informace, program a on-line registrace jsou k dispozici níže.

Těšíme se na Vaši účast 

Za organizační výbor: prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.

Záštitu nad akcí převzala Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP

 

HLAVNÍ TÉMA KONFERENCE

FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA A TERAPIE VERTEBROGENNÍCH PORUCH

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ                                                                                                                                                                                                                                                        

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

 

POŘADATEL

Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty Rehabilitační nemocnice Beroun


DATUM KONÁNÍ
1. října 2020


MÍSTO KONÁNÍ
HOTEL GRAND LITAVA, Náměstí Marie Poštové 49, Beroun

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.


KONTAKTNÍ TELEFON: 311 745 262 (Lada Müllerová)

CERTIFIKÁT O ÚČASTI
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a je hodnocena kreditními body ČLK.
Pro účastníky zajištěn oběd a občerstvení.

K dispozici jsou dvě parkoviště u hotelu s omezenou kapacitou. 

INFORMACE O ÚHRADĚ POPLATKU
Letošní konference je bez poplatku, proto prosím neváhejte a zašlete nám Vaši registraci.

REGISTRACE NOVÝCH ÚČASTNÍKŮ BYLA UKONČENA. KAPACITA BYLA NAPLNĚNA.