Důležité informace COVID-19

Informace pro praktické lékaře

V RNB podáváme monoklonální protilátky proti onemocnění COVID-19.

  • PL vystaví žádanku v ISIN a žádanku 06 (Poukaz na ošetření/vyšetření včetně krátké anamnézy), na které uvede odůvodnění požadavku (indikační kritérium), orazítkuje ji a podepíše; lékař vystavující žádanku garantuje splnění indikačních kritérií.
  • Pacienti jsou objednáváni cestou konzultace s lékařem na tel. čísle 311 745 267 (ev. l.400, l.343), který určí termín podání. 
  • Monoklonální protilátky jsou podávány v izolační buňce u budovy C - před interním příjmem, je nutné se u vrátnice hlásit v triážní buňce.
  • MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY SE NEPODÁVAJÍ V PŘÍPADĚ PROKÁZÁNÍ VARIANTY OMIKRON.

K dispozici je i antivirotikum molnupiravir Lagevrio. 

  • PL vystaví žádanku 06 (Poukaz na ošetření/vyšetření), na které uvede odůvodnění požadavku (indikační kritérium), orazítkuje ji a podepíše; lékař vystavující žádanku garantuje splnění indikačních kritérií.
  • Odešle pacienta či jím pověřenou osobu do lékárny RNB - ideálně po předchozím potvrzení dostupnosti a domluvě stran vyzvednutí (tel. č. 311 745 101, 102).

Nemocnice neprovádí žádná vyšetření pacienta, nezabývá se splněním indikace a nezodpovídá za ni. 

V nemocniční lékárně je též k dispozici antivirotikum favipiravir (FabiFlu), které je možné v případě nesplnění indikačních kritérií pro molnupiravir (Lagevrio) napsat na recept. Tento léčivý přípravek není hrazený z veřejného zdravotního pojištění.