Důležité informace COVID-19

Důležité kontakty a odkazy

 

V případě, že máte příznaky respiračního onemocnění, nevstupujte prosím do nemocnice a řešte situaci bez přímého kontaktu s lékařem

Spojení na recepci nemocnice: 311 745 272 či 144 99.

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se s okamžitou platností zavádí nošení respirátorů pro návštěvy hospitalizovaných pacientů na všech odděleních Rehabilitační nemocnice Beroun.

Zároveň dochází k ZÁKAZU NÁVŠTĚV na oddělení následné péče. Ve výjimečných případech jsou návštěvy povoleny s vědomím primáře nebo vedoucího lékaře oddělení.

 


linka 1221 – celorepubliková informační linka je zdarma. K dispozici je v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

webové stránky zaměřené na pandemii: www.koronavirus.mzcr.cz


Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu
724 810 106
725 191 367
725 191 370

Bezplatná linka pro seniory či osoby pečující o seniora
800 200 007 (denně od 8.00 do 20.00 hodin)
 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 

736 521 357
771 137 070

Zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna               tel.: 952 222 222

Vojenská zdravotní pojišťovna                  tel.: 844 888 888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna   tel.: 810 800 000

Oborová zdravotní pojišťovna                   tel.: 261 105 555
 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda            tel.: 800 209 000
 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra  tel.: 844 211 211
 
RBP zdravotní pojišťovna                          tel.: 800 213 213
 


Další zdroje informací

Úřad vlády: www.vlada.cz
Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – zdraví a hygiena
Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz – zahraniční cesty
Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz – doprava
Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
Ministerstvo financí: www.mfcr.cz – daně a další finance 
Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz – pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz – sociální pojištění
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz – vzdělávání a sport
Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz – potraviny, zvířata, rostliny, lesy
Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz – právo, soudy, věznice
Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz – cestovní ruch, zájezdy
Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz – podpůrné programy
Česká obchodní inspekce: www.coi.cz – spotřebitelé
Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus